Categorieplan Beveiliging & Bedrijfshulpverlening

In het Categorieplan Beveiliging en BHV worden de actuele stand van zaken en de te volgen koers voor de komende jaren uiteengezet.