Categorieplan ICT Werkomgeving Rijk

De Rijksoverheid koopt jaarlijks veel ICT hardware in voor haar medewerkers en voor de kantooromgevingen. Voor deze inkopen is duurzaamheid het uitgangspunt, waarmee we invulling geven aan de inkoopstrategie van het Rijk Inkopen met Impact. Hoe dat er precies uit gaat zien, staat beschreven in het categorieplan ICT werkomgeving Rijk.

Categorieplan ICT Werkomgeving Rijk (PDF | 42 pagina's | 530 kB)

Vragen over Categorieplan ICT werkomgeving Rijk

Bij vragen over het categorieplan kunt u via de e-mail contact opnemen met het categorieteam IWR.