Overzicht fte directies Communicatie Rijksoverheid 2022

Sinds 2019 publiceert de Rijksoverheid jaarlijks een overzicht van de aantallen fte’s die op de directies Communicatie van de kerndepartementen werken. De totale bezetting in 2022 telt 851,7 fte en is met 40,2 fte toegenomen ten opzichte van 2021. Het fte-overzicht bestaat uit vaste medewerkers en medewerkers met een tijdelijk dienstverband van één jaar of langer (zoals jaarcontracten, detacheringen, externe inhuur, inhuur via externe communicatiepool). Het betreft sinds 2021 de daadwerkelijke bezetting (peildatum 1 januari).

Het aantal fte bij de directies communicatie Rijksoverheid 2022 is ten opzichte van 2021 toegenomen met 40,2 fte. Deze toename is voor een groot deel toe te schrijven aan de uitbreiding van de interne communicatiepool bij de Dienst Publiek en Communicatie (DPC). De overige toename is verdeeld over meerdere departementen en bij alle communicatiedisciplines. Zo is de stijging bij het ministerie van Buitenlandse Zaken het gevolg van de afbouw van kortlopende tijdelijke externe inhuur naar meer vaste formatie die is gefinancierd uit een budgetneutrale schuif. Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eind 2020 de directie communicatie vernieuwd waarbij een nieuw organisatie en formatierapport is vastgesteld. De vacatures uit het rapport zijn grotendeels pas in de loop van 2021 vervuld waardoor er een toename is van 8,4 fte, waarvan 3 fte bij communicatieadvies en 2,1 fte bij de redactie. Bij EZK is het aantal fte relatief laag omdat de externe inhuur grotendeels is teruggebracht en gedurende dit jaar wordt vervangen door medewerkers in vaste dienst.

De inhuur van communicatiecapaciteit en de interne communicatiepool

Binnen de Rijksoverheid is regelmatig behoefte aan tijdelijke inzet van communicatiemedewerkers. Hiervoor beheert DPC een interne communicatiepool en drie raamovereenkomsten voor inhuur van communicatiecapaciteit. Er is gekozen voor het opzetten van een interne communicatiepool omdat de kosten van  de interne pool lager zijn dan externe inhuur. Bovendien fungeert deze pool als een loopbaan- en ontwikkelinstrument voor de communicatiemedewerkers van de Rijksoverheid. 

Het tijdelijke corona-communicatieteam

Het ministerie van VWS heeft een tijdelijk team coronacommunicatie. Dit team verzorgt communicatieadvies, publiekscommunicatie (o.a. campagnes) en publieksvoorlichting (o.a. burgervragen en webcare) voor de verschillende coronaonderwerpen. De tijdelijke personele inzet bestaat, peildatum 1 januari 2022, uit 10 fte langer dan 1 jaar en 15 fte korter dan 1 jaar. De omvang van het team wordt in 2022 afgebouwd. Om de omvang van de directie communicatie VWS met andere jaren te kunnen blijven vergelijken is dit tijdelijke team niet in het overzicht opgenomen.

Groei van de communicatiefunctie

Het aantal fte dat zich bezighoudt met communicatie in brede zin neemt al een aantal jaren toe. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de maatschappelijke veranderingen in relatie tot de informatieplicht van de Rijksoverheid, het responsiever worden van de Rijksoverheid en het toenemende aantal communicatiemiddelen en -kanalen zoals sociale media.  

De communicatiediscipline bij de Rijksoverheid maakt een grote verandering door. Naast de klassieke taken: woordvoering, communicatieadvies en onderzoek is het vak verder ontwikkeld en meer dan vroeger gericht op het verbinden van de departementen met de samenleving door netwerkcommunicatie, dialoog, stakeholderengagement en crisiscommunicatie. Met een grote rol voor beeld, storytelling en dilemmalogica en met kennis van gedrag. De directies Communicatie ondersteunen bij het communicatiever maken van de organisatie. Om de diversiteit in taken van de directies Communicatie helder weer te geven is dit overzicht opgesteld.