Toolkit voorlichting energietoeslag 2023

Het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag 2023 is op 3 oktober 2023 door de Eerste Kamer aangenomen. Vanaf 7 oktober 2023 kunnen gemeenten dan ook daadwerkelijk starten met de uitvoering van de energietoeslag 2023.

De toolkit voorlichting energietoeslag is om organisaties te ondersteunen bij het informeren over de energietoeslag 2023 naar hun klanten, medewerkers of andere mensen in hun netwerk.

De toolkit is geactualiseerd voor de eenmalige energietoeslag 2023 en de eenmalige tegemoetkoming energiekosten studenten. Het bevat communicatieproducten voor gemeenten en stakeholders om hun klanten, medewerkers en andere doelgroepen attent te maken op het bestaan van de energietoeslag. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van dezelfde teksten en beelden bevorderen we het effect van de in te zetten communicatie.

Het is mogelijk om tekst op maat toe te voegen aan de folder, bijvoorbeeld een verwijzing naar de plek op de website van de gemeente waar meer informatie over de energietoeslag is te vinden.

In deze toolkit vindt u:

  1. De folder Energietoeslag 2023 en eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten. (Beschikbaar in de talen Nederlands, Engels, Duits, Frans en Turks)
  2. De folder als open drukwerkbestand
  3. Een factsheet met Tips om de energiekosten te verlagen
  4. Een factsheet Hulp bij geldzorgen door hoge energiekosten
  5. Een factsheet met een stroomschema Voor wie is de energietoeslag/eenmalige tegemoetkoming en hoe krijg ik hem?
  6. Een factsheet met de meestgestelde vragen
  7. Een brontekst met daarin de kernboodschap
  8. Voorbeelden van socialmediaberichten

Definitief budget Energietoeslag 2023 voor gemeenten

Nu het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag 2023 door het parlement is aangenomen, is het budget energietoeslag 2023 voor gemeenten definitief vastgesteld. In het document ‘Definitief budget energietoeslag 2023’ is per gemeente inzichtelijk gemaakt wat het budget is dat zij nog zullen ontvangen. Dit budget zal in december 2023 aan gemeenten worden uitgekeerd.

De verdeelsystematiek van de energietoeslag 2023 voor gemeenten is aangepast ten opzichte van 2022. In het Gemeentenieuws van SZW (2023-3) wordt dit inhoudelijk toegelicht.  
In het document ‘Inzicht effecten verdeelsystematiek’ wordt inzicht geboden in de effecten van de nieuwe verdeling voor gemeenten. Ook biedt dit overzicht inzicht in de uitkomsten van de verdeelherstelactie over het jaar 2022.

Informatie voor gemeenten

Vanaf 1 mei 2024 kunnen medewerkers van gemeenten bij de VNG vragen stellen over de uitvoering van de energietoeslag.