Beslisnota bij Kamerbrief over plan van aanpak kwetsbare dakloze EU-burgers

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over plan van aanpak kwetsbare dakloze EU-burgers (PDF | 3 pagina's | 3,1 MB)