Kerncijfers Asiel en Migratie, april 2022

Per eind 2021 is de registratie van de vertrek categorieën verbeterd. Hierdoor treedt een trendbreuk op in de categorie indeling van het Keten brede vertrek.

Kerncijfers Asiel en Migratie, april 2022 (PDF | 7 pagina's | 716 kB)