Beslisnota bij Kamerbrief Passende zorg voor jeugdigen die bescherming en veiligheid nodig hebben

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Passende zorg voor jeugdigen die bescherming en veiligheid nodig hebben (PDF | 3 pagina's | 2,0 MB)