Tolken in de zorg - een overzicht van huidige inzet, financiering en knelpunten

Gecorrigeerde verkenningsstudie waarin de behoefte, huidige gang van zaken, financiële context en behoefte voor de toekomst rondom het inzetten van tolken in de zorg wordt onderzocht.

Tolken in de zorg - een overzicht van huidige inzet, financiering en knelpunten (PDF | 42 pagina's | 2,5 MB)

Nieuwe versie rapport

Minister Kuipers (VWS) stuurde op 27 september 2022 deze gecorrigeerde versie van het rapport naar de Tweede Kamer. In de versie die hij de Tweede Kamer op 27 juni 2022 aanbood bleken enkele kleine onjuistheden te staan.