Beslisnota's bij Kamerbrief over langetermijnaanpak COVID-19

In beslisnota's staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over (een) Kamerstuk(ken).

Beslisnota's bij Kamerbrief over langetermijnaanpak COVID-19 (PDF | 58 pagina's | 6,7 MB)