Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsagenda acute zorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsagenda acute zorg (PDF | 4 pagina's | 2,1 MB)