Q&A’s over de pilot kosteloze rechtsbijstand voor ouders die te maken krijgen met een gezagsbeëindigende maatregel

Vragen en antwoorden over kosteloze rechtsbijstand bij gezagsbeëindigende kinderbeschermingsmaatregel. 

Eerder kondigde de minister voor Rechtsbescherming aan dat er per 1 januari een proef wordt gedaan dat ouders kosteloos gebruik kunnen maken van een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat als zij te maken krijgen met een gezagsbeëindigende maatregel. Met deze juridische ondersteuning kunnen ouders zich beter laten vertegenwoordigen in de rechtszaak als zij te maken krijgen met deze ingrijpende maatregel. In deze vraag & antwoord vindt u meer informatie over deze proef.