Nader rapport en advies Raad van State over grondwetsvoorstel benoeming leden Hoge Raad

Minister Bruins Slot (BZK) reageert op het advies van de Raad van State over het voorstel van rijkswet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling over de benoeming van de leden van de Hoge Raad der Nederlanden. Het advies en het wetsvoorstel zitten ook in dit document.

Nader rapport en advies Raad van State over grondwetsvoorstel benoeming leden Hoge Raad (PDF | 27 pagina's | 1,9 MB)