Appreciatie aanbevelingen 1e evaluatie Wvggz/Wzd

Een tabel met reacties op aanbevelingen op de 1e evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd). 

Appreciatie aanbevelingen 1e evaluatie Wvggz/Wzd (PDF | 8 pagina's | 138 kB)