Systeemverkenningen Kennisprogramma Zeespiegelstijging

In het Kennisprogramma Zeespiegelstijging wordt onderzoek gedaan om beter in beeld te krijgen hoe Nederland kan omgaan met zeespiegelstijging in de toekomst.

De onderstaande rapporten gaan over de opgave die ontstaat voor het huidige systeem en huidige beleid voor waterveiligheid (zandige kust, dijken, stormvloedkeringen) en zoetwater in geval van een zeespiegelstijging van meerdere meters. De tussenbalans bevat de synthese van de deelrapporten. Deze tussenbalans en deelresultaten vormen de basis voor verdere kennisontwikkeling in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Meer informatie is te vinden op de website Kennisprogramma Zeespiegelstijging.

Zoetwater

Waterveiligheid

Zandige kust

Tussenbalans van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Lees meer over de hoofdpunten van Tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging