Tussenbalans van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Dit rapport maakt deel uit van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, een initiatief van het ministerie van IenW en de deltacommissaris. Het programma levert kennis op over de gevolgen van zeespiegelstijging en hoe Nederland daarmee kan omgaan. Dit rapport geeft de tussenbalans van de resultaten in de 1e fase van het programma aan.

Tussenbalans van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging