Communicatie Update 2 - Tweede Kamerverkiezing 2023

Communicatie update van het ministerie van BZK aan communicatieadviseurs en woordvoerders bij gemeenten met informatie over de communicatie rond de Tweede Kamerverkiezing 2023.

Communicatie Update 2 - Tweede Kamerverkiezing 2023 (PDF | 3 pagina's | 464 kB)

Onderwerpen Communicatie Update 2

In deze update aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Publiekscampagne Elke Stem Telt
  • Omgaan met desinformatie
  • Middelen voor laaggeletterden en kiezers met een verstandelijke beperking (ProDemos)
  • Communicatie over stemmen tellen en uitslagvaststelling