Bijlagen verslag voorzitter van het convenanttraject dierwaardige veehouderij

Download 'Bijlage A: Ingebracht antwoord over het onderwerp ‘Juridische opties handel’'

PDF document | 492 kB

Publicatie | 11-12-2023

Download 'Bijlage B: Ingebracht antwoord over het onderwerp ‘Geen verkoop met verlies’'

PDF document | 657 kB

Publicatie | 11-12-2023

Download 'Bijlage C: Ingebracht antwoord over het onderwerp ‘Ketentransparantie’'

PDF document | 226 kB

Publicatie | 11-12-2023

Download 'Bijlage D: Ingebracht antwoord over het onderwerp ‘Integraliteitstoets’'

PDF document | 322 kB

Publicatie | 11-12-2023

Download 'Bijlage E: Ingebracht antwoord over de uitgangspunten voor een dierwaardige veehouderij en aandachtspunten voor de transitie naar een dierwaardige veehouderij'

PDF document | 211 kB

Publicatie | 11-12-2023

Download 'Bijlage F: Ingebracht antwoord over het onderwerp ‘dierenwelzijnsstandaarden en import’'

PDF document | 339 kB

Publicatie | 11-12-2023

Download 'Bijlage G: Ingebracht antwoord over ‘dierinhoudelijke toets’ en ‘keurmerkentoets’'

PDF document | 448 kB

Publicatie | 11-12-2023

Download 'Bijlage H: Tussenresultaat sociaaleconomische impactanalyse'

PDF document | 320 kB

Publicatie | 11-12-2023

Download 'Bijlage I: Een koplopersplan van Caring Farmers en een voorlopersplan van Biohuis'

PDF document | 5,8 MB

Publicatie | 11-12-2023

Download 'Bijlage J: De visie van de Dierenbescherming op de grote kantelpunten in de veehouderij voor de grote sectoren (varkenshouderij, pluimveehouderij, melkveehouderij, kalverhouderij)'

PDF document | 223 kB

Publicatie | 11-12-2023

Download 'Bijlage K: Plan van aanpak markt- en ketenpartijen (CBL, FNLI, COV)'

PDF document | 2,7 MB

Publicatie | 11-12-2023

Download 'Bijlage L: Activiteiten ministerie van LNV'

PDF document | 199 kB

Publicatie | 11-12-2023

Download 'Bijlage M: Beschrijving eigen inzet en rol van de Dierenbescherming'

PDF document | 244 kB

Publicatie | 11-12-2023

Download 'Bijlage N: Reflectie plan van aanpak koplopers door onderzoekersgroep'

PDF document | 176 kB

Publicatie | 11-12-2023