Gezonde Groei, Duurzame Oogst, 2e nota duurzame gewasbescherming

Nota van het kabinet over verduurzaming van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze volgt op de 1e nota voor de periode 2004-2010. Deze 2e nota geldt voor de periode 2013-2023.