Modernisering Wetboek van Strafvordering advies NOVA

Advies van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering.

Modernisering Wetboek van Strafvordering  advies NOVA (PDF | 26 pagina's | 893 kB)