Archief jaarrapporten wapenexportbeleid

In de jaarrapporten wapenexportbeleid staan de uitgangspunten, instrumenten en de procedures van het Nederlandse wapenexportbeleid. Daarnaast komt het karakter van de Nederlandse defensiegerelateerde industrie aan bod. Ook worden een aantal internationale ontwikkelingen op het terrein van de wapenexportcontrole beschreven.

In de bijlagen bij de rapporten staan overzichten van de waarde van de afgegeven vergunningen voor de uitvoer van militaire goederen. Dit gaat per categorie goederen en per land van eindbestemming. Verder staat in de rapporten welke vergunningaanvragen zijn afgewezen (denial notifications).