Het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2022

Rapportage over de afgifte van vergunningen voor militaire, dual-use en foltergoederen in 2022. Daarnaast besteedt het rapport aandacht aan het karakter van de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie en aan internationale ontwikkelingen op het terrein van exportcontrole.

Het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2022