Samenvattend auditrapport 2016 Staten-Generaal (IIA)

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het jaarverslag 2016 van de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer). De codering tussen haakjes geeft de plaats aan die de Staten-Generaal hebben op de Rijksbegroting.

Samenvattend auditrapport 2016 Staten-Generaal (IIA) (PDF | 23 pagina's | 483 kB)