Leidraad stranding levende grote walvisachtigen

Deze Leidraad is van toepassing bij een (dreigende) stranding van een levende, grote walvisachtige. Het doel is duidelijk maken wie verantwoordelijk is voor welke actie. Zodoende kunnen alle betrokkenen adequaat handelen.

Leidraad stranding levende grote walvisachtigen (PDF | 33 pagina's | 748 kB)