Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

De Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk (JBR) geeft jaarlijks een samenhangend beeld van de organisatie en de bedrijfsvoering van het Rijk.