Advies stuurgroep en rapport onderzoeksmethoden Sociaal domein

Het Rijk en de VNG hebben een onderzoek verricht naar de verdeling van de middelen voor het sociaal domein in het gemeentefonds. Dit onderzoek is begeleid door een stuurgroep. Voor de besluitvorming over de onderzoeksmethode heef de stuurgroep een advies opgesteld. Op basis van dit advies zal een verdeelonderzoek in 2019 worden uitgevoerd. Hierbij wordt ook het advies betrokken van de ROB  over de onderzoeksmethode verdeelmodellen sociaal domein van 10 januari en het nog volgende advies van de VNG over het SEO onderzoek.