Quick scan Koop - Omgevingswet

Dit is de rapportage en terugkoppeling van de quick scan over de activiteiten van KOOP voor de Omgevingswet. De quick scan is gebaseerd op interviews aangevuld met een documentenscan van veel, maar zeker niet alle documenten.

Quick scan Koop - Omgevingswet (PDF | 18 pagina's | 3,9 MB)