Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces

Het rapport gaat in op de reikwijdte, het doel en het juridisch kader voor het beleid voor herstelrechtvoorzieningen tijdens strafprocessen voor slachtoffers van misdrijven.

Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces (PDF | 9 pagina's | 533 kB)