Rapport 'In wat voor land willen wij werken?'

Eindrapport van de Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap). Deze commissie heeft de werking van de huidige arbeidsmarkt onderzocht. En is in dat onderzoek nagegaan in hoeverre de regels die in Nederland gelden rondom het verrichten van werk nu en in de toekomst nog leiden tot de gewenste uitkomsten. Voor werkenden, bedrijven en de samenleving als geheel.

Deel 1  'In wat voor land willen wij werken?' (PDF | 30 pagina's | 10,1 MB)

Deel 2  'In wat voor land willen wij werken?' (PDF | 30 pagina's | 11,1 MB)

Deel 3  'In wat voor land willen wij werken?' (PDF | 30 pagina's | 11,2 MB)

Deel 4  'In wat voor land willen wij werken?' (PDF | 24 pagina's | 6,1 MB)