Onderzoek of de capaciteit van de NVWA toereikend is voor het actuele en toekomstige takenpakket

Dit rapport onderzoekt de verhouding tussen de taken en de middelen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Onderzoek of de capaciteit van de NVWA toereikend is voor het actuele en toekomstige takenpakket (PDF | 64 pagina's | 1,9 MB)