Bijlage 2 Reactie op het onderzoek

De bijlage bevat de kabinetsreactie op het onderzoek 'Toezicht op het gebruik van algoritmen door de overheid'.

Bijlage 2 Reactie op het onderzoek ( PDF | 9 pagina's | 200 kB )