Op het eerste gezicht

Het rapport bevat de resultaten van een verkenning van gezichtsherkenning en privacyrisico’s in relaties tussen bedrijven en burgers en tussen burgers onderling (horizontale relaties).