Evaluatie Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het doel van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is dat sneller en adequater hulp kan worden geboden bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit rapport onderzoekt of de wet dat doel bereikt.

Evaluatie Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (PDF | 244 pagina's | 2 MB)