Tweede evaluatie Wet verwijsindex risicojongeren

Onderzoek naar de vraag of de Wet verwijsindex risicojongeren bijdraagt aan vroegtijdige en onderlinge afstemming tussen professionals zodat jeugdigen tijdig passende hulp, zorg of bijsturing krijgen.

Tweede evaluatie Wet verwijsindex risicojongeren (PDF | 174 pagina's | 1,5 MB)