Tweede corona-quickscan jeugdhulpaanbieders

De Jeugdautoriteit heeft op 3 juni haar tweede Quickscan over de financiële effecten van corona op jeugdhulpaanbieders opgeleverd.

Tweede corona-quickscan jeugdhulpaanbieders (PDF | 11 pagina's | 913 kB)

Eind mei 2020 lijken de meeste aanbieders de gevolgen van de coronacrisis beter onder controle te hebben dan direct na de uitbraak in maart. In maart was de regeling tussen Rijk en VNG, die recent is verlengd tot 1 juli, bij de meesten nog niet bekend. Bovendien zaten instellingen nog midden in de omslag naar de nieuwe werkwijze. Tegelijkertijd zijn er ook nog zorgen en knelpunten. De Jeugdautoriteit neemt contact op met instellingen waarbij de risico’s relatief hoog zijn om te kijken of er enigerlei vorm van ondersteuning nodig is.