Experimenten voor echte prijzen - Naar een Meerjarig Experimenteerprogramma Echte en Eerlijke Prijzen

In landbouw- en voedselsystemen - en ook in andere sectoren - is sprake van een variëteit aan externe effecten, die naar elders en later worden afgewenteld. Deze effecten komen buiten de markttransacties om tot stand, maar kunnen wel degelijk tot schade en kosten leiden die echter niet door de veroorzaker maar door anderen moeten worden gedragen.

Het meerjarig experimentenprogramma true pricing concentreert zich op producten, ketens en gebieden, maar het spreekt voor zich dat lessen, inzichten en benaderingswijzen uit andere domeinen van waarde zijn voor het experimentenprogramma.

Experimenten voor echte prijzen - Naar een Meerjarig Experimenteerprogramma Echte en Eerlijke Prijzen (PDF | 47 pagina's | 1,3 MB)