Transitiemonitor mei - 2020

Tussenrapport over het traject om de acute zorg in Drenthe en ZuidoostGroningen te verbeteren. 

Transitiemonitor mei - 2020 (PDF | 52 pagina's | 907 kB)