Evaluatie pilot Sturen op Instroom en intensief beheer Bloemhof-Hillesluis

Evaluatie van de toepassing van selectieve woningtoewijzing op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) in Rotterdam.

Evaluatie pilot Sturen op Instroom en intensief beheer Bloemhof-Hillesluis (PDF | 48 pagina's | 5,4 MB)