Kamerbrief bij lokale evaluaties selectieve woningtoewijzing Wbmgp

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de lokale evaluaties over de toepassing van selectieve woningtoewijzing op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp). Ook stuurt de minister het evaluatieformat dat is gebruikt bij de lokale evaluaties mee. Deze stukken zijn ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief bij lokale evaluaties selectieve woningtoewijzing Wbmgp (PDF | 1 pagina | 78 kB)

Bijlagen