Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, artikel 9 en 10: evaluatierapport 2021 gemeente Zaanstad

Evaluatie van de toepassing van selectieve woningtoewijzing op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) in Zaanstad.

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, artikel 9 en 10: evaluatierapport 2021 gemeente Zaanstad (PDF | 29 pagina's | 1,6 MB)