Advies 73e OMT COVID-19, deel 3

Het Outbreak Management Team (OMT) COVID-19 adviseert over de aanpak van het coronavirus. Dit advies gaat over het bekorten van de quarantaineduur, mede in relatie tot het testen van nauwe contacten zonder klachten.

Advies 73e OMT COVID-19, deel 3 ( PDF | 4 pagina's | 162 kB )