Advies 73e OMT COVID-19, deel 3

Het Outbreak Management Team (OMT) COVID-19 adviseert over de aanpak van het coronavirus. Dit advies gaat over het bekorten van de quarantaineduur, mede in relatie tot het testen van nauwe contacten zonder klachten.