Handreiking voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvang

Handreiking voor gemeenten, het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA), de jeugdgezondheidszorg en kinderopvang over de opzet van voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvang.

Handreiking voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvang (PDF | 28 pagina's | 652 kB)