Toegang tot voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvang

Onderzoek bij gemeenten, locaties van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) en jeugdgezondheidszorg over de toegang tot voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvang.

Toegang tot voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvang (PDF | 62 pagina's | 625 kB)