Onderzoek of de capaciteit van de NVWA toereikend is voor het actuele en toekomstige takenpakket – bijlage bij het eindrapport

Dit document bevat een gedetailleerde omschrijving van alle domeinen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en hun taken, inclusief de manier waarop en de mate waarin toezicht wordt gehouden binnen het domein.