Onderzoek of de capaciteit van de NVWA toereikend is voor het actuele en toekomstige takenpakket – bijlage bij het eindrapport

Dit document bevat een gedetailleerde omschrijving van alle domeinen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en hun taken, inclusief de manier waarop en de mate waarin toezicht wordt gehouden binnen het domein.

Onderzoek of de capaciteit van de NVWA toereikend is voor het actuele en toekomstige takenpakket – bijlage bij het eindrapport (PDF | 258 pagina's | 3,2 MB)