Evaluatie subsidie Gedragswerk

Dit rapport geeft inzicht in hoe de verbeterpunten uit de evaluatie van 2015 zijn opgepakt, of Gedragswerk de doelen zoals gesteld in de jaarlijkse projectsubsidie heeft behaald en welke verbeterpunten er zijn voor de toekomst.

Evaluatie subsidie Gedragswerk (PDF | 34 pagina's | 1,7 MB)