Monitor basiszorg UMC’s

In deze monitor wordt gekeken naar de bezoeken van patiënten aan de universitair medische centra (UMC). Uitgangspunt is de eerder gemaakte afspraak dat UMC’s zich inspannen om patiënten die geen complexe zorg nodig hebben, te verwijzen naar een ander (algemeen) ziekenhuis.

Monitor basiszorg UMC’s (PDF | 91 pagina's | 5,6 MB)