Rapport van feitelijke bevindingen Kwaliteit accountantscontrole WNT 2019

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft reviewwerkzaamheden uitgevoerd op de accountantscontroles van de WNT-bijlage in de jaarrekening van instellingen. Het gaat om herhaalonderzoek op 10 dossiers over 2018 waarbij de ADR bevindingen of aandachtspunten had. WNT staat voor Wet normering topinkomens.

Rapport van feitelijke bevindingen Kwaliteit accountantscontrole WNT 2019 (PDF | 17 pagina's | 389 kB)