Evaluatie herindelingsverkiezingen 18 november 2020

Dit rapport biedt een overzicht van de uitkomsten van de evaluatie van de herindelingsverkiezingen van 18 november 2020. Deze is tot stand gekomen door een enquete uit te zetten onder de stembureauleden. 

Evaluatie herindelingsverkiezingen 18 november 2020 (PDF | 29 pagina's | 5,0 MB)