Schattingen onrechtmatigin Nederland verblijvende vreemdelingen 2017–2018

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) geeft een schatting van het aantal vreemdelingen dat onrechtmatig in Nederland verblijft in 2017-2018.

Schattingen onrechtmatigin Nederland verblijvende vreemdelingen 2017–2018 (PDF | 65 pagina's | 861 kB)