Schattingen onrechtmatigin Nederland verblijvende vreemdelingen 2017–2018


Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) geeft een schatting van het aantal vreemdelingen dat onrechtmatig in Nederland verblijft in 2017-2018.