Bestuursrecht op Maat deel 2

'Bestuursrecht op Maat' deel 2 beschrijft in welke mate het algemene bestuursrecht maatwerk (be)vordert en hoe zij potentieel kan worden vergroot.

Bestuursrecht op Maat deel 2 (PDF | 94 pagina's | 1.3 MB)