Van Parijs naar praktijk: bekostiging en besturing van de decentrale uitvoering van het Klimaatakkoord

De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert over de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Van Parijs naar praktijk: bekostiging en besturing van de decentrale uitvoering van het Klimaatakkoord (PDF | 68 pagina's | 1,9 MB)